Turismo de cruceiro: unha nova realidade

Mércores 1 de xullo, 11:00-13:00.

  • RC Travel
  • Secchi
  • Durán
  • Consignatario

Foro de reflexión entre axentes de viaxes especializados no receptivo de cruceiros e empresas navieiras, en relación coas consecuencias da COVID-19 para o seu operativo.

Participan:

  • MANUEL EDREIRA. Consignataria Grupo Pérez y Cía.
  • GABRIEL CALVO. Representante de BCtours en Galicia.
  • PEDRO REY. Representante de Intercruises en Galicia.
  • CARLOS DEL RIO. RCtravel
  • ANTIA AMOEDO y LAURA DURÁN. E.Duran Shipping P&I Services.

Inscripción

Desde a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, como Responsable de Tratamento, e en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos aos que a asociación teña acceso como consecuencia da súa participación nesta acción formativa, serán tratados para uso interno e non serán cedidos a terceiros.

Os seus datos serán conservados mentres sexan necesarios para a xestión da acción formativa ou ata que vostede exercite os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade recollidos na LOPD, para o que pode dirixir por escrito a súa solicitude ao enderezo postal Dársena de Xoán XXIII, s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña) o ao correo electrónico info@guiasdegalicia.org

Lembrámoslle que os webinarios poderán ser grabados

Accedendo aos webinarios dá o seu consentimento para a grabación e para que os seus datos persoais sexan incorporados a unha base de datos para realizar as xestións relativas á acción formativa na que participou.