Prisciliano y el priscilianismo

Venres 3 de xullo, 11:00-13:00.

Prisciliano, personaje siempre analizado con la lectura de la mentalidad y el sesgo ideológico de su momento. Hereje para la Iglesia y transgresor para el Poder de su época. Pero triunfó. ¿Sería discutido actualmente de un modo similar?.

Un periplo temporal desde el período Tardorromano en transición a la Alta Edad Media hasta sus postulados aplicados a una mentalidad contemporánea.

Ponente:

CARLOS GUERRA. Guía de Turismo de Galicia.


Inscripción

Desde a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, como Responsable de Tratamento, e en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos aos que a asociación teña acceso como consecuencia da súa participación nesta acción formativa, serán tratados para uso interno e non serán cedidos a terceiros.

Os seus datos serán conservados mentres sexan necesarios para a xestión da acción formativa ou ata que vostede exercite os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade recollidos na LOPD, para o que pode dirixir por escrito a súa solicitude ao enderezo postal Dársena de Xoán XXIII, s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña) o ao correo electrónico info@guiasdegalicia.org

Lembrámoslle que os webinarios poderán ser grabados

Accedendo aos webinarios dá o seu consentimento para a grabación e para que os seus datos persoais sexan incorporados a unha base de datos para realizar as xestións relativas á acción formativa na que participou.