Mulleres galegas na historia

Mércores 22 de xullo, 16:00-18:00

Calquera libro de texto de historia do mundo contemporáneo non contempla a interesante traxectoria que seguirón as mulleres na loita pola consecución de tódolos dereitos civís, sociais e políticos para todas as persoas e para elas mesmas. Hoxe repasaremos as grandes esquecidas da nosa historia e a súa importancia no desenvolvemento de Galicia.

Ponente: NURIA PAHINO DASILVA. Guía de Turismo de Galicia


Inscripción

Desde a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, como Responsable de Tratamento, e en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos aos que a asociación teña acceso como consecuencia da súa participación nesta acción formativa, serán tratados para uso interno e non serán cedidos a terceiros.

Os seus datos serán conservados mentres sexan necesarios para a xestión da acción formativa ou ata que vostede exercite os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade recollidos na LOPD, para o que pode dirixir por escrito a súa solicitude ao enderezo postal Dársena de Xoán XXIII, s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña) o ao correo electrónico info@guiasdegalicia.org

Lembrámoslle que os webinarios poderán ser grabados

Accedendo aos webinarios dá o seu consentimento para a grabación e para que os seus datos persoais sexan incorporados a unha base de datos para realizar as xestións relativas á acción formativa na que participou.