Antitrinitarios na Galicia medieval: Dos arianos ao camiño de Santiago

Mércores 29 de xullo, 16:00-18:00

Na identidade premoderna galega e española o catolicismo supón un elemento fulcral para a cohesión social. O proceso de construción desta homoxeneidade tivo que combater, na Idade Media, o desafío dos monoteísmos antitrinitarios: arianos, adopcionistas, xudeus e sobretodo o islam. A relación entre estes monoteísmos unitaristas co catolicismo determinará elementos históricos tan importantes para a historia europea como o fenómeno das peregrinacións a Compostela.

Ponente: DIEGO LAMAS. Guía de Turismo de Galicia


Inscripción

Desde a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, como Responsable de Tratamento, e en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos aos que a asociación teña acceso como consecuencia da súa participación nesta acción formativa, serán tratados para uso interno e non serán cedidos a terceiros.

Os seus datos serán conservados mentres sexan necesarios para a xestión da acción formativa ou ata que vostede exercite os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade recollidos na LOPD, para o que pode dirixir por escrito a súa solicitude ao enderezo postal Dársena de Xoán XXIII, s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña) o ao correo electrónico info@guiasdegalicia.org

Lembrámoslle que os webinarios poderán ser grabados

Accedendo aos webinarios dá o seu consentimento para a grabación e para que os seus datos persoais sexan incorporados a unha base de datos para realizar as xestións relativas á acción formativa na que participou.