A pegada xudía na Coruña

Martes 20 de abril 2021, 11:00 - 13:00

RELATORA: María Pardo Eimil


Non está claro como era a comunidad xudía da Coruña, nin o lugar onde estaba establecida, pero a existencia da Biblia Kennicott, dános as claves para pensar que na Coruña, como noutras cidades de Galicia, houbo unha comunidade xudía e unha escala ou centro de iluminadores de manuscritos, tal e como amosa a Biblia Kennicott. Os achados de laudas nas obras de escavación do porto coruñés, topónimos coma a Pena dos Xudeus e a rúa Sinagoga tamén son indicios da existencia dunha comunidade aínda por perfilar.


Inscripción

Desde a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, como Responsable de Tratamento, e en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos aos que a asociación teña acceso como consecuencia da súa participación nesta acción formativa, serán tratados para uso interno e non serán cedidos a terceiros.

Os seus datos serán conservados mentres sexan necesarios para a xestión da acción formativa ou ata que vostede exercite os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade recollidos na LOPD, para o que pode dirixir por escrito a súa solicitude ao enderezo postal Dársena de Xoán XXIII, s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña) o ao correo electrónico info@guiasdegalicia.org

Lembrámoslle que os webinarios poderán ser grabados

Accedendo aos webinarios dá o seu consentimento para a grabación e para que os seus datos persoais sexan incorporados a unha base de datos para realizar as xestións relativas á acción formativa na que participou.