Coaching: novo escenario profesional na era COVID

Martes 9 de marzo 2021, 11:00 - 13:00

Marketing e comunicación na nova era tecnolóxica

Xoves 11 de marzo 2021, 11:00 - 13:00

LINKEDIN como aliado profesional dos Guías de Turismo

Xoves 25 de marzo 2021, 11:00 - 13:00

A Coruña romana

Martes 13 de abril 2021, 11:00 - 13:00

A pegada xudía na Coruña

Martes 20 de abril 2021, 11:00 - 13:00

Arquitectura desaparecida na Coruña

Xoves 22 de abril 2021, 16:00 - 18:00

A espectacular xeoloxía galega como recurso turístico

Xoves 29 de abril 2021, 11:00 - 13:00

Modernismo na Coruña

Martes 4 de maio 2021, 16:00 - 18:00


A nova realidade turística nas cidades galegas

Mércores 27 de maio 2020, 11:00-13:00

Oratoria, linguaxe corporal e comunicación non verbal

Venres 29 de maio 2020, 11:00-13:00

Técnicas de guiado parte 1

Mércores 3 de xuño 2020, 10:00-14:00

Técnicas de guiado parte 2

Venres 5 de xuño 2020, 10:00-14:00

Aprendendo a afrontar a hostilidade

Mércores 17 de xuño 2020, 11:00-13:00

Viticultura e turismo en Galicia

Venres 19 de xuño 2020, 11:00-13:00

Comunicación Dixital

Venres 26 de xuño 2020, 11:00-13:00

Turismo de cruceiro: unha nova realidade

Mércores 1 de xullo 2020, 11:00-13:00

Prisciliano y el priscilianismo

Venres 3 de xullo 2020, 11:00-13:00

A nova realidade nas catedrais de Galicia

Mércores 15 de xullo 2020, 16:00-18:00.

Como será o turista do 2021 en Galicia

Venres 17 de xullo 2020, 11:00-13:00

Webinario: Mulleres galegas na historia

Mércores 22 de xullo 2020, 16:00-18:00