A espectacular xeoloxía galega como recurso turístico

Xoves 29 de abril 2021, 11:00 - 13:00

RELATOR: Joaquín Rubal Monedero


Joaquín Rubal Monedero falará da espectacular xeoloxía galega e as súas posibilidades como recurso turístico. Por toda Galicia atopamos sempre formas xeolóxicas e xeomorfolóxicas moi interesantes e particulares en praias, rías, cantís, dunas, fervenzas, cabos, serras, covas, ríos, vales, lagoas litorais, etc... Se algo define a Galicia a nivel turístico é a súa natureza e a súa paisaxe, na que se conservan pegadas visibles a día de hoxe da longa historia xeolóxica do planeta.


Inscripción

Desde a ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUÍAS DE TURISMO DE GALICIA, como Responsable de Tratamento, e en cumprimento da Lei Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, informamos que os datos aos que a asociación teña acceso como consecuencia da súa participación nesta acción formativa, serán tratados para uso interno e non serán cedidos a terceiros.

Os seus datos serán conservados mentres sexan necesarios para a xestión da acción formativa ou ata que vostede exercite os dereitos de acceso, rectificación, supresión, limitación do tratamento, oposición e portabilidade recollidos na LOPD, para o que pode dirixir por escrito a súa solicitude ao enderezo postal Dársena de Xoán XXIII, s/n 15704 Santiago de Compostela (A Coruña) o ao correo electrónico info@guiasdegalicia.org

Lembrámoslle que os webinarios poderán ser grabados

Accedendo aos webinarios dá o seu consentimento para a grabación e para que os seus datos persoais sexan incorporados a unha base de datos para realizar as xestións relativas á acción formativa na que participou.